Om eldningsförbud råder får du inte elda med öppen låga utomhus.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är förbjuden.

Förebygg bränder utomhus.
Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilen när du kör eftersom de kan antända torrt gräs i vägrenen
Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.
Håll koll på brandrisken där du är.
Med appen BRANDRISK Ute kan du hålla koll på brandrisken i hela Sverige. Ladda ner appen från App Store eller Google Play.