Tillfällig omdragning av etappen i Södertälje under 2018 p.g.a ledningsarbete längs kanalen. Sträckan markerad med orangea band/S-dekaler och blåprickad på kartan här.