Etapperna: 35

Vi behöver etappansvariga till

  • Etapp 35 Holmtorp - Nävsjön, etappen är uppdelad i två delar, detta gäller delen närmast Holmtorp.
  • Läs mer i lathunden vad arbetet innebär.
  • Om du är intresserad, kontakta kansliet 0155-35564, kansliet@sormlandsleden.se