Vi behöver en ansvarig för region 3. Omfattar etapperna 6-8 från Paradiset fram till kommungränsen mot Södertälje.

Vi behöver en ansvarig för region 10, som omfattar området Nävekvarn, Nävsjön, Kolmården. I regionen ingår etapperna 33-36.

Region 12, etapperna 37-43.

Läs i lathunden vad arbetet som regionansvarig innebär.
Om du är intresserad, kontakta kansliet 0155-35564, kansliet@sormlandsleden.se