Etapp 22. Spången mellan Bruksdammens skärmskydd och toalett kommer att rivas och ersättas. Under tiden arbetet pågår är sträckan oframkomlig med barnvagn och rullstol. Arbetet påbörjas vecka 21.

Rundslinga Fjällmossen och del av etapp 34. Tillfällig omdragning vid Fjällmossen. Avverkning på grund av angrepp av granbarksborre. 
Avverkningsområdet är på ett ungefär mellan bäckravinen (vattenkälla) och resterna av Vrångsjö kvarn.
Området är begränsat. Vandrare ombeds att följa orange snitslad väg (Rödmossevägen) till Sörmlandsledens parkering.

Etapp 9. Tillfällig omdragning av etappen i Södertälje p.g.a ledningsarbete längs kanalen. Sträckan markerad med orangea band/dekaler och blåprickad på kartan här.

Arnöslingan (45:1). Nytt fågeltorn i anslutning till handikapprampen vid Strandstugeviken invigt i april 2019. Beskrivning

Etapp 23:1. Etappen är förlängd med 3,5 km från Hammarvallen till Lida Gård via Stenhammar. (2019-05-21)