Etapp 34. Avverkning på två ställen, dels vid Vrångsjön - Vrångsjögård och vi Skvättan. (i böran av etappen om man kommer söderifrån)

Rundslinga Fjällmossen och del av etapp 34. Tillfällig omdragning vid Fjällmossen. Avverkning på grund av angrepp av granbarksborre. 
Avverkningsområdet är på ett ungefär mellan bäckravinen (vattenkälla) och resterna av Vrångsjö kvarn.
Området är begränsat. Vandrare ombeds att följa orange snitslad väg (Rödmossevägen) till Sörmlandsledens parkering.

Etapp 9. Tillfällig omdragning av etappen i Södertälje p.g.a ledningsarbete längs kanalen. Sträckan markerad med orangea band/dekaler och blåprickad på kartan här.

Arnöslingan (45:1). Nytt fågeltorn i anslutning till handikapprampen vid Strandstugeviken invigt i april 2019. Beskrivning

Etapp 23:1. Etappen är förlängd med 3,5 km från Hammarvallen till Lida Gård via Stenhammar. (2019-05-21)