Här kan du se när vi behöver ansvariga till våra olika etapper.
Vår policy är att man ska bo någorlunda nära den etapp man sköter.

Läs mer i lathunden vad arbetet innebär.

Om du är intresserad, kontakta kansliet 0155-35564, kansliet@sormlandsleden.se

Vi söker nu ansvariga till
* Etapp 24:2, halva etappen mellan Hållsta och Bälgviken.
* Etapp 30 (vildmark) blir ledig under våren. Passar två personer som känner varandra.
* Rundslinga Fjällmossen, etapp 34.
* Etapp 35. Skötseln av etapp 35 är uppdelad. Vi söker ansvarig till den halva som ligger närmast Fjällmossen.