Många träd har angripits av granbarkborren. Det kan leda till att träden faller. Tänk på detta om du vandrar i angripen skog.