Välkommen till Sörmlandsledens webbplats för vårdcentraler och företagshälsovård!

Vi vill göra det lättare att använda Sörmlandsleden för friskvård och rehabilitering. Motion tillsammans med vacker natur är välgörande såväl fysiskt som psykiskt.

Här hittar ni konkreta vandringsförslag kommun för kommun där Sörmlandsleden finns. Förslagen kan användas av både grupper och enskilda. Här finns också utrustningstips.

Kartor kan skrivas ut med hjälp av de inloggningsuppgifter som skickats ut. För att läsa mer om de olika etapperna och skriva ut kartor, klicka på "Etappbeskrivningar och kartor". Vandringen blir troligen intressantare om varje deltagare har en egen karta.