Gästbok

Text

Dörrnyckel funnen i skärmskyddet vid Pilthyttedammen. Vet inte om den har hittats någon annanstans och lagts där. Inte en numrerad nyckel. Inger Berg tel 0155-59002.