Välkommen till medlemssidorna!

Har du synpunkter eller tips så skicka gärna ett e-post till kansliet@sormlandsleden.se. Redaktionen för ”Hänt på leden” tar också tacksamt emot bidrag i form av kåserier, artiklar, inlägg och fotografier som rör leden och vandring i allmänhet.

Att arbeta aktivt för Föreningen Sörmlandsleden
De ca 200 medlemmar som arbetar aktivt gör en ovärderlig insats för att leden ska hållas i gott skick. Dessa har ansvaret för en etapp, själva eller tillsammans med en familjemedlem eller god vän. Arbetet innebär att hålla etappen öppen genom att röja sly 2-3 ggr/år, fylla i markeringar på träd och stolpar, se över rastplatser, skärmskydd, spänger, etapptavlor m.m. Större arbeten som inte går att utföra på egen hand rapporteras till kansliet. Att vara etappansvarig ser många som ett bra och roligt sätt att komma ut i naturen och samtidigt göra nytta. Är du intresserad? Kontakta oss på kansliet så berättar vi mer.

Fler medlemmar 2017!
Så gott som dagligen får vi nya medlemmar, vilket är mycket glädjande. Men... vi behöver bli fler som tillsammans hjälps åt att säkra ledens framtid, till glädje för alla vandrare och naturälskare. Ju fler vi är desto bättre kan vi bevara och utveckla leden. Vid årsskifter 2016/2017 var vi sammanlagt (aktiva + stödjande) över 4500 medlemmar! Kampanjen "Gå med oss - varje medlem värvar en ny!" fortsätter.

Medlemsutvecklingen ser du här!

Som enskild medlem får du
- Tillgång till etappkartor (Terrängkartan) på webben.
- Medlemsbladet "Hänt på leden" 2 ggr/år.
- Köpa guideboken till reducerat pris.
Aktiva medlemmar får förutom ovan
Fritt medlemskap.

MedlemsavdelningHemsidan har uppdaterats!
Medlemmar: Har du ett lösenord med  sex tecken: komplettera lösenordet med talet 17 (nnnnnn17), vid inloggning.