Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att sköta och utveckla ca 100 mil natur- och kulturvandringsled. Målsättningen är att ge människor möjlighet till lättillgängliga och unika naturupplevelser.

Cirka 200 av Föreningen Sörmlandsledens medlemmar arbetar aktivt och ideellt med att hålla leden öppen och i bra skick för att alla ska kunna vandra i vår vackra natur. Trots allt frivilligt arbete har föreningen kostnader för informationsmaterial, kartor, byggnadsmateriel, kansli m m. Föreningen får stöd av markägare och ekonomiskt bidrag från länsstyrelser, kommuner och företag, men det är långt ifrån tillräckligt för att leden ska kunna upprätthållas och bli en tillgång även för kommande generationer. Stöd därför gärna verksamheten genom att "Bli medlem".