• 1966 började några vandrare från Friluftsfrämjandet i Södertälje att rekognosera de första milen. Kurt Kjellgren var initiativtagare. Idén om en låglandsled hade han haft i flera år.
  • 1970 tog Friluftsfrämjandet i Sörmland initiativ till att samla de intressenter som arbetat för vandringar och friluftsliv i Sörmland. Samarbets-/ledningsgrupper bildades som skötte, de ibland, besvärliga kontakterna med myndigheter och markägare. Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Skogsvårdsstyrelsen deltog aktivt i arbetet.
  • 1971 åtog sig Friluftsfrämjandet i Sörmland att stå som officiell huvudman för leden.
  • 1973 invigdes den första etappen vid Ånhammar. Elisabeth och Anders von Stockenström var markägare och mycket positivt inställda.
  • 1975 var en sträcka på ca 50 mil färdigställd från Björkhagen till Nyköping via Södertälje, Katrineholm, Eskilstuna och Stavsjö.
  • 1980 bildades den fristående Föreningen Sörmlandsleden.
  • 1988 färdigställdes de sista etapperna som knöt ihop huvudledens etapp 62 med etapp 7 vid Lida. Huvudleden blir då ca 62 mil lång.
  • 2003 antogs nya stadgar och Föreningen Sörmlandsleden blev en "öppen" ideell förening där stödjande medlemmar välkomnas.
  • 2008 är ledens längd ca 100 mil tillsammans med anslutningar/avstickare och kompletteringar med rundslingor.

Hur alltihopa började
Sörmlandsledens tidiga historia och bakgrund av Birger Nordin
Sörmlandsleden 40 år
Historisk sammanställning av Hanserik Folkesson
Utmärkelser & Utställningar
Presentation av föreningen och verksamheten

Ledrallare på 70- o 80-talet
Åke Lundqvist, Lars Karlsson, Gunnar Löwgren, Gunnar Lindkvist, Åke Eriksson, Folke Andersson, Björn Helgesson och Christer Lexell