• 1966 började några vandrare från Friluftsfrämjandet i Södertälje att rekognosera de första milen. Kurt Kjellgren var initiativtagare. Idén om en låglandsled hade han haft i flera år.
 • 1970 tog Friluftsfrämjandet i Sörmland initiativ till att samla de intressenter som arbetat för vandringar och friluftsliv i Sörmland. Samarbets-/ledningsgrupper bildades som skötte, de ibland, besvärliga kontakterna med myndigheter och markägare. Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Skogsvårdsstyrelsen deltog aktivt i arbetet.
 • 1971 åtog sig Friluftsfrämjandet i Sörmland att stå som officiell huvudman för leden.
 • 1973 invigdes den första etappen vid Ånhammar. Elisabeth och Anders von Stockenström var markägare och mycket positivt inställda.
 • 1975 var en sträcka på ca 50 mil färdigställd från Björkhagen till Nyköping via Södertälje, Katrineholm, Eskilstuna och Stavsjö.
 • 1980 bildades den fristående Föreningen Sörmlandsleden.
 • 1988 färdigställdes de sista etapperna som knöt ihop huvudledens etapp 62 med etapp 7 vid Lida. Huvudleden blir då ca 62 mil lång.
 • 2003 antogs nya stadgar och Föreningen Sörmlandsleden blev en "öppen" ideell förening där stödjande medlemmar välkomnas.
 • 2008 är ledens längd ca 100 mil tillsammans med anslutningar/avstickare och kompletteringar med rundslingor.

  Hur alltihopa började
  Sörmlandsledens tidiga historia och bakgrund av Birger Nordin
  Sörmlandsleden 40 år
  Historisk sammanställning av Hanserik Folkesson

  Presentation av föreningen och verksamheten

Ledrallare på 70-talet