Alternate Text
Alternate Text

10. Tvetaberg - Järna, 12 km

Start: N 59°09.411' E 017°35.937'. Parkering vid Tveta kyrka eller vid Tvetagården.
Skärmskydd: Herrvreten - N 59°06.217' E 017°34.354'
Vatten: Kran vid Tveta Friluftsgård - N 59°09.433' E 017°35.875' och källa vid Herrvreten - N 59°06.280' E 017°34.465'.

Från Tvetaberg når man etapp 10 genom att gå ca 500 m till avtagsvägen mot Lerhaga sommarstugeområde.

Intill vägen slingrar sig en liten å där man på vintern kan få se strömstaren. Här ligger resterna av Ålökvarn, en gammal vattenkvarn från 1100-talet som var i bruk ända in på 1900-talet. Vid Ålö ligger också en väl bevarad timmerbyggnad, troligen från 1700-talet.

När man passerat sommarstugeområdet letar sig leden upp över Aspdalsberget, 83,6 möh. Snart kommer man fram till Vaskasjöarna där naturen är nästan norrländsk. Här finns en bra rastplats på en udde i sjön. Vattnet är dock otjänligt för bad och dryck. Hundratals måsfåglar trivs i omgivningen eftersom Södertälje kommuns soptipp ligger alldeles intill och när verksamheten pågår störs man även av ljudet därifrån.

Söder om Skirsjön passerar man ett område med bostäder, både villor och flerfamiljshus.

Leden fortsätter genom en omväxlande skogsterräng och kommer närmare Järna fram till ett gammalt ödetorp, Herrvreten. Där finns ett skärmskydd och en kallkälla 150 m norr om skärmskyddet.

Sedan det bärrika området kring Logsjön passerats forsätter leden på stigar och motionsspår fram till etappmålet i Järna. Där finns pendeltåg och buss.

2020-12-14

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem