Alternate Text
Alternate Text

16. Skottvångs gruva - Harsjöhult, 10 km

Start: N 59°10.936'  E 017°08.112'. Parkering i båda ändar av etappen.
Skärmskydd: Skottvång - N 59°10.876' E 017°07.973' och Bredsjön - N 59°12.012' E 017°04.441'
Vatten: Kran vid Skottvång - N 59°10.944' E 017°08.009', källa efter ca 1,5 km - N 59°11.196' E 017°07.094', SO om Bredsjön - N 59°11.773' E 017°04.746' och vid Harsjöhult - N 59°12.190' E 017°02.167'

Efter 1,5 km finns en källa och en skylt till närliggande Lilla Vasskär B&B (se "Logi").
Vidare söder om Stora Vasskärr finns en synlig torpargrund från en fattigstuga, skylt informerar om stugan. När du vandrat cirka 4 km från Skottvång kommer du till en ”jättegryta” (Ø = 20, djup 40 cm!) som en gång i tiden var en offerkälla. Kastar du ett mynt i källan är du garanterad evig lycka och framgång. Tar du däremot upp ett mynt ur källan bringar det olycka, sägs det. På vindlande stigar kommer du så till etappens nästa sevärdhet, Älgsjöbackens gruva från 1600-talet som lades ner så sent som 1945. Infotavla vid gruvan och se en restaurerad bit av gamla banvallen samt imponerande högar med skrotsten.
Efter ytterligare någon kilometers vandring är du framme vid Bredsjön. Alldeles innan korsar du en enskild skogsväg och här finns två informationstavlor som beskriver den kolmila och kolarekoja du kan se resterna av på platsen. Det timrade skärmskyddet är idylliskt beläget precis vid strandkanten. Ett populärt ställe för övernattning och en trevlig rastplats. Från skärmskyddet har du cirka 2 km till sjön Älskaren - även den lämplig för en rast - och sedan passerar du både ett imponerande flyttblock och rester av ytterliggare en kolmila. Milan kom fram tydligt när skogen avverkades på stället. Just efter en bäckpassage ser du entréskylten till ett nybildat reservat ”Gallsjömossen”, se länk nedan. Ta gärna en kort sväng in där längs den markerade stigen. Åter tillbaka på leden är du snart framme vid etappmålet Harsjöhult där det finns en tredje kallkälla inom etappen.

Observera att Lantmäteriets gamla tryckta kartor och kartor som har dessa som grund kan ha en eftersläpning i de fall Sörmlandsleden har fått en annan sträckning eller i övrigt inte är uppdaterade.
Skärmskyddet vid Harsjöns östra sida existerar inte!

Åkers Styckebruk anslutande lokala vandringsleder, Marviksleden och Stånggångsleden
Se även Gallsjömossen (rundslinga)

Vid Skottvång finns ett sommaröppet gruvmuseum och gott om parkeringsplatser.
Östra Sörmlands Gruvförening har uppfört en skogsarbetarbarack med 10 bäddar för enkel övernattning. Toaletter, dusch, bastu och tappvatten finns i bybastun. Bokningsinfo finns i länken nedan.

Östra Sörmlands Gruvförening   Skottvångs grufva   Åkers Bergslag    

2021-05-16

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem