Alternate Text
Alternate Text

22:1. Hälleforsnäs jvstn - Edströmsvallen, 1,5 km

Start: N 59°09.686' E 016°30.215'. Parkering.

Från Hälleforsnäs järnvägsstation finns en anslutningsled till Sörmlandsledens
huvudslinga och den 4 km långa handikappanpassade slingan runt Bruksdammen.

Efter ca 1,5 km nås slingan markerad med orange färg med inslag av blått, efter 500 m motsols på slingan blir den gemensam med etapp 22.

Därefter kommer en handikappanpassad spång över våtmarkerna (Bruksdammen) fram till en informationstavla.

Från informationstavlan utgår etapp 22 (tillbaka över våtmarken) mot Hagtorp och vidare till Malmköping. Etapp 23 går mot Svalboviken och etapp 23:2 mot Flen.
Karta Hälleforsnäs

Från Svalboviken går etapp 24 mot Katrineholm och etapp 24:3 mot Eskilstuna.

2020-04-12

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem