Alternate Text
Alternate Text

24:2. Hållsta - Kvarntorp, 14 km

Start: N 59°17.155' E 016°28.877'. Ingen parkering. Buss 9 Eskilstuna - Bälgviken via Hållsta.
Skärmskydd: Kvarntorp - N 59° 13.905' E 16° 23.311'
Vatten: Källa vid Kvarntorp - N 59°14.013' E 016°23.706' 
Betande djur kan förekomma i närheten av Kvarntorp.

Etappen är lättgången och börjar från Hållsta med vandring på grusväg. På östra sidan om vägen ligger ett gravfält från yngre järnåldern med 94 högar och en så kallat rest sten. Framme vid Årby finns ett kalkbrott som var i bruk på 1800-talet. Här syns rester av en raserad ugn.

Sträckan ner till Lilla Bälgvikssjön går genom barrskog och över några berg. 2 km hitom sjön passeras vägen Eskilstuna - Hälleforsnäs. Vid Lilla Bälgvikssjöns östra strand finns ett utmärkt badställe. Fram till den nedlagda järnvägsstationen är det sedan cirka 1 km och därpå följer ytterligare cirka 600 meter på grusväg där man kan se Näshultasjön till vänster. Leden går vidare på en gammal körväg förbi grunden av torpet Gustavsberg och dess före detta jordbruksmark där det nu är fullvuxen granplantering.

Leden går sedan till Smalsundet, en kanal handgrävd år 1894, som förbinder Bälgvikssjön med Näshultasjön. Leden passerar Lillsundet med vackra björkhagar och bra tältplatser. Efter Lillsundet har man utmärkt utsikt över Näshultasjön. Strax före Kvarntorp passerar leden en gammal kolbotten. Leden fortsätter genom ett område med rikt inslag av hassel, asp, ek, björk och al.

Vid etappmålet Kvarntorp finns toalett, skärmskydd, bra tältplatser, brunn/källa för att fylla på vatten och möjlighet att bada i sjön. Vid Kvarntorp finns ett litet fint naturreservat med informationstavla.

Kvarntorps naturreservat

2020-05-12

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem