Alternate Text
Alternate Text

24:2. Hållsta - Kvarntorp, 14 km

Start: N 59°17.155' E 016°28.877'. Ingen parkering. Buss 9 Eskilstuna - Bälgviken via Hållsta.
Skärmskydd: Kvarntorp - N 59° 13.905' E 16° 23.311'
Vatten: Källa vid Kvarntorp - N 59°14.013' E 016°23.706' 
Betande djur kan förekomma i närheten av Kvarntorp.

Etappen är lättgången och börjar från Hållsta med vandring på grusväg. På östra sidan om vägen ligger ett gravfält från yngre järnåldern med 94 högar och en så kallad rest sten. Framme vid Årby finns ett kalkbrott som var i bruk på 1800-talet. Här syns rester av en raserad ugn.

Sträckan ner till Lilla Bälgvikssjön går igenom barrskog och över några berg. 2 km före sjön passeras väg 694 mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs. Från Lilla Bälgvikssjön fram till det lilla samhället Bälgvikens nedlagda järnvägsstation är det sedan cirka 1 km. 

Efter en järnvägsövergång följer en kilometer på grusväg där man kan se Bälgvikssjön på höger sida. Leden viker därefter in i skogen och tar sig över ett berg norr om Piltorp.

Leden går sedan till Smalsundet, en handgrävd kanal från år 1894, som förbinder Bälgvikssjön med Näshultasjön. Här är fint att ta en paus vid vattnet. Där leden passerar norr om Lillsundet finns en skyltad stig ner till en fin rastplats vid sjön med bord, eldstad och brygga.

Strax före Kvarntorp passerar leden en gammal kolbotten och därefter, uppe på en höjd, finns en fin rastplats med bord och utsikt över Näshultasjön. Leden fortsätter genom ett område med rikt inslag av hassel, asp, ek, björk och al.

Vid etappmålet Kvarntorp finns skärmskydd, grillplats, bra tältplatser, brunn/källa för att fylla på vatten och möjlighet att bada i sjön. Vid Kvarntorp finns ett litet fint naturreservat med informationstavla.

Parkeringsmöjligheter längs etappen: Kvarntorps naturreservat och i samhället Bälgviken.

Kvarntorps naturreservat

2021-05-17

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem