Alternate Text
Alternate Text

25. Lundsjön - Vallmotorp, 9 km

Start: N 59°04.821' E 016°17.426'. Möjlig parkering cirka 100 meter sydväst i anslutning till skogsväg.
Skärmskydd: Myrgryten - N 59° 03.416' E 16° 16.583'
Vatten: Källa söder om Lundsjön - N 59° 04.538' E 16° 17.816', källa 1 km väster om Myrgryten N 59° 03.479' E 16° 15.696' och kran vid Mellan-Malmen - N 59°02.684'   E 016°14.637'

Etappen är relativt lättgången och startar på landsvägen söder om Lundsjön. Efter cirka 500 meter delar sig leden, den vänstra går upp på en höjd och den högra går förbi några större stenblock som kallas Vigors kyrka som i folktron anges vara en gammal offerplats.

Efter ytterligare en timmes vandring kommer du till kortfiskesjön Ljusgryten, som huvudsakligen har inplanterad regnbågsforell. 20 minuter senare kommer du till Myrgryten, där det finns skärmskydd och toalett. Det är en trevlig rastplats även om du inte tänker övernatta. På den södra stranden finns en låst övernattningsstuga (Se Logi). Alldeles intill ligger en kolarkoja med två britsar och en kolmila som Skog och Ungdom reser och kolar varje höst i augusti/september. "Milans dag" hålls alltid sista lördagen i augusti.

Efter cirka en timmes vandring anländer du till Gölstugruvorna där det finns en friluftskyrka. Efter ytterligare cirka 30 minuter kommer du till Mellanmalmen. Just där leden når sjön Mellan-Malmen finns ett vattenställe. Vattnet rinner med självtryck från en kallkälla på höjdsluttningen. Något söder därom finns en bra rast- och badplats.

Parkeringsmöjlighet finns vid Vallmotorp.

2021-05-18

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem