Alternate Text
Alternate Text

28. Strångsjövägen - Viggaren, 10 km

Start: N 58°55.730' E 016°16.027'. Parkering.
Skärmskydd: Hönstorpasjön - N 58°53.788' E 016°17.395'
Vatten: Källa i början av etappen - N 58°55.543' E 016°16.025' och Glindraåsen - N 58°53.048' E 016°19.503'

Etappen är lättgången med omväxlande skogsklädda moränmarker och åsar.

Efter en knapp kilometer finns en kallkälla. Fem kilometer söderut kommer du till Hönstorpasjön, som du följer drygt 1 km. Där finns en rastplats med fin utsikt. Cirka 1 km längre fram passerar leden en badplats med skärmskydd, grillplats och toalett. Den botaniskt intresserade kan följa vägen från Sundstugan åt nordost till en höjdpunkt
52,8 m ö h, in i ett 200-årigt urskogsområde.

2,5 km söder om Sundstugan följer leden den naturskyddade Glindranåsen, som har ett rikt fågelliv. Där leden går ned från åsen kan du göra en avstickare till några säregna stenblock, Lisstorpsblocken.

Leden går sedan över en stätta och följer vägen utefter Viggarens strand till etappmålet.

2-3 bilar kan parkeras i etappens båda ändar. Det går även att parkera några bilar mitt på etappen, där leden passerar en grusväg nära Sundstugan.

Se även Forssjö Natur- och Kultursmuseum (rundslinga)

Glindranåsen

2021-05-20

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem