Alternate Text
Alternate Text

31. Åbo - Stavsjö, 11 km

Start: N 58°46.574' E 016°21.945'. Möjligt att parkera.
Skärmskydd: Björnsjön - N 58°45.050' E 016°22.380'
Vatten: Källa vid Åbo - N 58°46.542' E 016°22.008' och pump vid Asptorp -
N 58°44.735' E 016°22.658'

Etappen är bitvis ganska krävande med höglänta hällmarker och branta berg. Vid Åbo finns en kallkälla.

Vandringen går till att börja med genom vacker gammelskog, en s k "Skyddad biotop", där resliga ädelträd växer bland gran och tall. Efter några kilometer går leden upp på Uvberget med milsvid utsikt. En informationstavla berättar om bergets historia. En alternativ, lättare sträckning rundar berget.

Leden forsätter mot Björnsjön där det finns ett vackert beläget skärmskydd vid en fin sandstrand. I anslutning till skärmskyddet finns en toalett.

Någon kilometer söder om skärmskyddet passerar leden 1700-talstorpet Asptorp, där det finns en pump ca 100 m från leden öster om torpet.

Ca 3 kilometer från Björnsjön delar sig leden. En tavla visar de olika vägvalen. Etapp 31 fortsätter mot Stavsjö och passerar en kolbotten med rester av en kolarkoja.

Vid Stavsjö går leden över E4:an och upp på Stavsjö Klint med bensinmack med servicebutik och Stavsjö Krog & Kafé, där går det också att parkera.

Den sista biten av etappen går vackert utmed Stavsjöns strand fram till det gamla värdshuset och vandrarhemmet. Bra parkeringsmöjligheter även där.

Bussförbindelse finns med Nyköping och Norrköping.

Om man vill åka direkt till skärmskyddet vid Björnsjön kan man parkera nära vägbommen vid vägen mot Kopparbolstorp. Sedan följer man vägen ner mot sjön. Där Sörmlandsleden korsar vägen går man höger/norrut längs vattnet.

Stafsjö Bruksmuseum

2021-05-21

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem