Alternate Text
Alternate Text

36:2. Gälkhyttan - Fada kvarn, 7/9 km

Start. N 58°41.532' E 016°48.650'. Parkering.
Skärmskydd: Överdammen, längs östra alternativet - N 58°41.714' E 016°50.074'

Från Gälkhyttan finns två möjligheter att vandra till Fada kvarn. Norrut längs den två km kortare sträckan som delvis går genom skogsplanterad åkermark eller söderut på vägen förbi husen. Den lite längre sträckan, som är mer omväxlande, går förbi skärmskyddet vid Överdammen. (Utförligare beskrivning nedan.) Den fortsatta vandringen, efter att de två varianterna sammanstrålat, går på lättgångna stigar. Innan Fada går leden upp på ett par mindre utsiktspunkter och vid Fadadammen finns lämpliga rastplatser.
Fada kvarn är slutpunkten för ett stort dammsystem. Här finns kvarn, smedja, Sörmlands högsta vattenfall och minnen från de Besches kronobruk på 1600-talet.

Väljer du det längre alternativet via Pilthyttans naturreservat så gå söderut på vägen utmed Gälkhyttedammens strand, förbi husen och in i skogen på en gammal järnvägsbank. Leden går sedan upp på ett berg med utsikt över Överdammen. I reservatet gäller särskilda bestämmelser. Man får t ex inte elda på andra ställen än i den iordningställda eldplatsen vid skärmskyddet där det även finns toalett. Man får inte tälta, röra levande eller döda träd och buskar eller plocka växter. Bär och svamp är däremot tillåtet att plocka.

Vid dammluckorna syns hur vattnet från Överdammen slussas ned i den lägre Pilthyttedammen. Dammarna härrör från 1400-1500-talet då de anlades i samband med järnhanteringen i området. Denna verksamhet upphörde omkring år 1600. Efter järnhanteringsepoken har dammarna använts för att reglera vattenförsörjningen av andra skäl, bl a i samband med myrslåtter.

Vid Gälkhyttan och Fada finns möjlighet att parkera.

Se även Gälkhyttedammen-Överdammen (rundslinga) och Fadarundan

Pilthyttedammens naturreservat

2020-04-20

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem