Alternate Text
Alternate Text

37. Nävekvarn - Lilla Uttervik, 6 km

Start: N 58°37.868' E 016°48.080'. Parkering 500 m söderut vid hamnen.

Etappen går genom gammal bergslagsbygd. Den börjar vid Magasinet Gula kvarn i Nävekvarn där det finns toalett och parkeringsplats. Parkering finns även vid Skeppsviks badplats varifrån det går att vandra runt Sjöskogsberget via Svartåhällens rastplats.

Etappens början gå på väg i ca 1,5 km innan den går brant upp på Fyrberget. En av flera fina utsiktsplatser med utsikt över Bråviken.

På andra sidan Bråviken syns Marvikens oljekraftverk.

En 900 meter lång handikappled går från parkering vid Svartåstigen i Sjöskogen till Svartåhällens rastplats.

Längs leden finns en variationsrik flora med bl a daldockor och orkidéer. Vandringen går också förbi förvildade planteringar av fruktträd och skog med nordmansgran, hassel och diken efter åkertegar. Allt som minner om tidigare bebyggelse.

Tuna Bergslag är ett synnerligen intressant område, där Sörmlandsleden i samarbete med Bergshistoriker och Hembygdsrörelsen söker levandegöra hur vår bergshantering formats under de senaste årtusendet. Vi vet att många bondehytter var verksamma redan på 1100-talet, men detta är bristfälligt dokumenterat. Först när Vadstena kloster på 1400-talet blir ägare till hyttor och gruvor får vi ordentliga skriftliga dokument. De rikliga hänsyftningarna på gamla hyttor i dessa dokument, men ännu mer de synliga bevisen, i form av bearbetade gruvor, hyttrester m m samt alla andra lämningar från den förindustriella verksamheten, ger oss värdefulla inblickar i utvecklingen. De olika sevärdheterna längs leden beskrivs i detalj på informationstavlor på plats i naturen.

Av speciellt intresse är de komplicerade dammsystem, som gjorde det möjligt att med vattenhjul, stånggångar och andra anordningar driva det olika anläggningarna någorlunda kontinuerligt. Koppar- och järnhyttor, kvarnar, sågar, smedjor och annat drevs med hjälp av vattenkraft. Bara i Nävån har det funnits ca 15 dammar och 25 vattenhjul för olika verksamheter från Nävsjön till åns utlopp i Bråviken (ca 5 km).

Nävekvarn   Fyrbergets naturreservat   Sjöskogens naturreservat

2016-11-08

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem