Alternate Text
Alternate Text

37:1. Nävekvarn - Kärrgruvorna, 8,5 km

Start: Gula kvarn - N 58°37.868' E 016°48.080'.
Skärmskydd: Kärrgruvan - N 58°38.850' E 016°51.469'
Vatten:
Källa vid Kärrgruvan - N 58°38.923' E 016°51.412'

Tuna Bergslag är ett synnerligen intressant område, där Sörmlandsleden i samarbete med bergshistoriker och hembygdsrörelsen söker levandegöra hur vår bergshantering formats under det senaste årtusendet. Vi vet att många bondehytter var verksamma redan på 1100-talet, men detta är bristfälligt dokumenterat. Först när Vadstena kloster på 1400-talet blir ägare till hyttor och gruvor får vi ordentliga skriftliga dokument. De rikliga hänsyftningarna på gamla hyttor i dessa dokument, men ännu mer de synliga bevisen, i form av bearbetade gruvor, hyttrester m m samt alla andra lämningar från den förindustriella verksamheten, ger oss värdefulla inblickar i utvecklingen. De olika sevärdheterna längs leden beskrivs i detalj på informationstavlor på plats i naturen.

Av speciellt intresse är de komplicerade dammsystem, som gjorde det möjligt att med vattenhjul, stånggångar och andra anordningar driva de olika anläggningarna någorlunda kontinuerligt. Koppar- och järnhyttor, kvarnar, sågar, smedjor och annat drevs med hjälp av vattenkraft. Bara i Nävån har det funnits ca 15 dammar och 25 vattenhjul för olika verksamheter från Nävsjön till åns utlopp i Bråviken (ca 5 km). Från Magasinet Gula Kvarn går leden intill Masugnsdammen förbi Svalbergsgården och Bränneriet och upp mot Hyttdammen. På vägen dit syns brofästen för den ursprungliga vägen in i samhället. Här finns också spår av kvarnar, tröskverk och en kopparhytta, från 1760-talet. Här fanns även Övre Bruket, anlagt 1623 som den första anläggningen för Näfveqvarns Bruk.

Leden går nu längs ån till ett område där kopparhytta, sågar och smedjor legat bredvid varandra. Här finns också rester av vad som antas vara den äldsta medeltida hyttan i Nävåns dalgång, Salveltorps hytta. Leden fortsätter förbi Alstorpsdammen med Hjonjärnet - ett mytomspunnet objekt.

Här viker leden av från Nävån mot Kungstorpsberget med en ansträngande brant men med utsikt över Bråviken. Var försiktig med barnen här. Leden passerar Gamla Hytto, som ska vara en av de äldsta kopparhyttorna, förbi Kuskstjälpargruvan och Mormorsgruvan, med goda parkeringsmöjligheter. I närheten finns en milstolpe gjuten i Nävekvarn på 1790-talet och en väghållningssten.

Snart passeras Lilldammen vid Nyhyttan. Via en skogsväg nås Stordammen. Vattnet härifrån leddes till Tomtadammen, där det drev den stånggång, som försåg gruvverksamheten i Koppartorp med kraft. Strax nås Kärrgruvorna. Här passeras först ruinen av en arbetsbostad med uthus och ladugård, inramat av hundratals syrener och gamla fruktträd, samt ett flertal jordkällare och en kallkälla. Sedan öppnar sig gruvområdet med över 40 gruvhål på ett område av 600 x 300 m.

Gruvleden folder   Nävekvarn   Marmorblocken vid Gula kvarn

2020-07-31

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem