Alternate Text
Alternate Text

45. Lindbacke - Oppeby (via Nyköping), 8 km

Start: N 58°44.687' E 016°59.635'. Parkering vid COOP.

Leden går först i en tunnel under vägen mot Oxelösund och därefter över järnvägen och genom teaterparken, förbi busstationen och vidare till slottet Nyköpingshus. Troligen fanns där  någon typ av försvarsanläggning redan på 1100-talet. Slottet, liksom staden tillkom på 1200-talet. Slottet och hela Nyköping brann flera gånger, senast 1719 under ryssarnas härjningar. Från slottet följer leden Nyköpingsån fram till etappmålet Oppeby.

Vattenkraften från fallen i ån och handeln via hamnen bidrog till att bygga upp Nyköping. Vid det första stora fallet, kallat Storhusfallet, låg de ursprungliga industrierna. Vid de övre fallen finns flera gamla industribyggnader.

Gör gärna en avstickare från ån fram till Stora Torget, en gång ansett som ett av Sveriges vackraste torg. De gamla byggnaderna, kyrkan från 1200-talet som är tillbyggd flera gånger, rådhuset från tidigt 1700-tal och länsstyrelsen från 1800-talet har nu kompletterats med ett modernt stadshus i marmor samt i närheten ett nytt intressant kulturhus, Culturum.

På Hållet passerar leden ett par små silvergruvor innan den kommer ner till Nyköpingsån och går längs den under E4-bron och fram till vägtunneln under Eskilstunavägen. Till höger går leden sedan på gång- och cykelvägar fram till  ett av Sveriges märkligaste hällristningsområden, Släbro. Flera hundra figurer och skålgropar från Sveriges bronsålder för 3000 år sedan. Något längre bort står två runstenar i ett gårdsgravfält, där även en hålväg kan anas. Se information på platsen.

Nyköping   Nyköpingshus (Slottet)   Hållet-Marieberg-Stenbros naturreservat   Släbro

2019-11-27

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem