Alternate Text
Alternate Text

45:1. Nyköpinghus - Strandstugeviken, 12 km

Nyköpingshus - Arnöleden - Örstig - Linudden (7 km) - Strandstugeviken 12 km.
Rundslinga med start från Linudden, 9 km
(Gemensam med etapp 45:1 från Linudden till Strandstugeviken, se nedan).

Start: Nyköpingshus - N 58°44.919' E 017°00.584'

Från Nyköpingshus går leden mot Arnö. Efter bron över Kilaån svänger leden och går utmed Stadsfjärdens vasskant där den efter en stund går förbi de äldre bostadshusen Herrhagen, Greenwood och Rosenhill som är områdets äldsta hus markerat på en karta från 1810. Huset har två våningar och ett brant brutet tak som ger det en reslig siluett.

Leden går vidare mot bergklacken Bastenshäll. Där finns möjlighet att grilla och njuta av en vacker utsikt över Nyköpings hamninlopp.

Vandringen fortsätter mot Bärings, en rödmålad ryggåsstuga. Här finns en stig upp till Strandstugeviksvägen, men leden fortsätter till Karlslund, med fin utsikt över Mellanfjärden. Därifrån går leden vidare till jordbruket Branthäll med byggnader från början av 1900-talet. Lägg märke till den höga strandvallen. Det var strax nedanför Branthäll som ryssarna landsteg lördagen den 24 juli 1719. Först försökte de gå iland på Brandholmssidan men utsattes för en så häftig artilleribeskjutning från Nyköpings kanoner att de lämnade Brandholmen. Invasionshären på ca 3.000 man seglade tvärs över Stadsfjärden och steg iland vid Branthäll. Sedan började de en ca 15 km lång marsch via Ryssbergen och St Kungsladugården mot Nyköping.

Leden går vidare förbi Klostugan och Karlberg och därefter följer en unik strandäng. Vid Örstig finns en f d saltbod från tidigt 1800-tal. Vid slutet av ängsmarken finns ett inhägnat område på höger sida, det är Linuddens naturreservat med en mycket artrik vårflora. Trädskiktet består av asp, björk, lind och mängder av hassel. Ett område är täckt av strutbräken, en ormbunke, som kan bli två meter hög. Det är kalkrik jordmån, som påverkar floran gynnsamt. Förutom de vanligaste vårblommorna finns här bl a desmeknopp, liten nunneört, vätteros, underviol och trolldruva.

Rundslinga, 9 km
(Gemensam med etapp 45:1 från Linudden till Strandstugeviken).
Lämplig startpunkt för slingan är parkeringen vid Linuddens naturreservat/Örstig.
N 58°44.919' E 017°00.584'

Linuddens naturreservat har en mycket artrik vårflora. Trädskiktet består av asp, björk, lind och mängder av hassel. Ett område är täckt av strutbräken, en ormbunke, som kan bli två meter hög. Det är kalkrik jordmån, som påverkar floran gynnsamt. Förutom de vanligaste vårblommorna finns här bl a desmeknopp, liten nunneört, vätteros, underviol och trolldruva.

Börja med att gå igenom reservatet. Leden fortsätter sedan fram till Linuddens sommarstugeområde där stugorna byggdes på 1930- och 1940-talen. En kort avstickare på vägen upp mellan husen upp på ett berg med fin utsikt kan rekommenderas. 

Leden går sedan en bit på körvägen och viker av mot Dödhällen med fin utsikt över fjärden och med bra rastmöjligheter om du går över stättan in i hagen.

Stigen fortsätter utmed en inhägnad genom skogen fram till Salstensviken. Den stora stenen ute i viken syns om man går ut en bit på bryggan. Stigen går därefter runt Näsudden ca 50 meter nedanför skansarna som uppfördes på 1600- och 1700-talen för att försvara inseglingsrännan till Nyköping. På informationstavlorna kan du läsa om hur det såg ut på den tiden. På udden finns ett par rastplatser med fin utsikt över Örsbaken.

Stigen går vidare förbi Örstigsnäs sommarstugeområde och till sandstränder med badmöjligheter och Strandstuvikens camping. Via en handikappanpassad bro går leden in i Strandstuvikens naturreservat, vilket är en av Nyköpings artrikaste fågellokaler där man genom åren observerat 250 arter. Området består av ett par smala utskjutande uddar samt två grunda havsvikar, Strandstugeviken och Snäckviken. Strandängarna är goda rast- och häckningsplatser för vadare och sjöfåglar. Här har fågelföreningen Tärnan sedan 1984 sin fältstation.

Nu viker leden av från vattnet och det återstår ca 2,5 km vandring på slingan. Först på en mindre väg med skog och öppna fält, därefter en större väg förbi de nybyggda villorna vid Örstig och fram till parkeringen.

Linuddens naturreservat    Strandstuvikens naturreservat

2018-07-31

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem