Alternate Text
Alternate Text

46. Oppeby - Vittenberga, 8 km

Start: N 58°46.221' E 016°58.440'
Skärmskydd: Hovrasjön - N 58°47.390' E 016°59.325' och Söra motionsslingan - N 58°47.424' E 017°00.020'
Vatten: Källa vid Hovrasjön - N 58°47.265' E 016°59.695' och vid Runtunavägen - N 58°47.589' E 017°00.525 

Avstickare på etapp 46:1
Blickar du ner i ån i närheten av runstenarna (300 m mot Skavsta på etapp 46:1) kan du, vid lågvatten, skönja brofästen till den bro/övergång som redan under vikingatiden fanns där och via en primitiv hålväg över gårdsgravfältet på andra sidan ån ledde mot Sörmlands inre delar. 

Etapp 46 går på gång- och cykelbron över Nyköpingsån och sedan på lätt framkomliga stigar. Från Trumpetarberget har du utsikt över Nyköpingsåns flacka dalgång och kanske får du se ett flygplan lågflyga till eller från Skavsta flygplats. 

Vid Hovrasjöns strand finns ett vackert beläget skärmskydd och vid sjöns södra ände finns en kallkälla. Leden går via en flytbrygga till Söra friluftsgård som disponeras av scouterna. Vid Söra finns också "Ur-och-skur”-förskolan Söraskogen. Från Söra är det sedan omväxlande väg- och skogspromenad fram till etappmålet Vittenberga.

Släbro

2020-04-14

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem