Alternate Text
Alternate Text

46:1. Skavsta flygplats - Släbro, etapp 46, 5,5 km

Start: Connect Hotell - N 58°47.026' E 016°55.521'. Parkering (24 tim avgiftsfri) i anslutning till F11- museum/Moder Jord.

Skavsta flygplats var under tiden 1941-1980 en miltär flygplats - F11, Sveriges största spaningsflottilj. På F11 fanns en välkänd musikkår som även spelade på offentliga platser i Nyköping. Under många år hade F11 ett framgångsrikt handbollslag som en kortare period spelade i den svenska elitserien.

Etappens början går via "Blåbärskullen", en plats med fin utsikt över flygplatsens start- och landningsbanor. Vid kullen finns en imponerande träskulptur uppförd, "Moder jord", skapad av konstnärinnan Anita Grede.
I anslutning till kullen ligger också Sveriges flygspaningsmuseum F11, där man bland mycket annat kan flyga simulator.

Etappen fortsätter därefter i öppet landskap längs landsvägen till Skavstarondellen. Från rondellen följer leden Nyköpingsåns södra sida fram till Släbro. Tittar du ner i ån nedanför runstenarna kan du, vid lågvatten, skönja brofästen till den bro som redan under vikingatiden fanns där och via en primitiv hålväg via gårdsgravfältet på andra sidan ån ledde mot Sörmlands inre delar.

Släbro är ett historiskt intressant område med runstenar, gravfält och hällristningar. Flera hundra figurer och skålgropar från Sveriges bronsålder för 3000 år sedan.

F11 Flygmuseum   Släbro

2019-12-25

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem