Alternate Text
Alternate Text

46:1. Skavsta flygplats - Släbro, etapp 46, 5,5 km

Start: Connect Hotell - N 58°47.026' E 016°55.521'. Parkering (24 tim avgiftsfri) i anslutning till F11- museum/Moder Jord.

Skavsta flygplats var under tiden 1941-1980 en miltär flygplats - F11, Sveriges största spaningsflottilj. På F11 fanns en välkänd musikkår som även spelade på offentliga platser i Nyköping. Under många år hade F11 ett framgångsrikt handbollslag som en kortare period spelade i den svenska elitserien.

Etappens början går via "Blåbärskullen", en plats med fin utsikt över flygplatsens start- och landningsbanor. Vid kullen finns en imponerande träskulptur uppförd, "Moder jord", skapad av konstnärinnan Anita Grede.
I anslutning till kullen ligger också Sveriges flygspaningsmuseum F11, där man bland mycket annat kan flyga simulator.

Etappen fortsätter därefter i öppet landskap längs landsvägen till Skavstarondellen. Från rondellen följer leden Nyköpingsåns södra sida fram till Släbro. I ån finns bäver.

Släbro är ett historiskt intressant område med runstenar, gravfält och hällristningar. Flera hundra figurer och skålgropar från Sveriges bronsålder för 3000 år sedan.

F11 Flygmuseum   Släbro

2019-09-11

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem