Alternate Text
Alternate Text

47. Vittenberga - Svärta kyrka, 6 km

Start: N 58°48.695' E 017°04.377'. Möjlig parkering på andra sidan vägen på infart till skogsväg.
Vatten: Kran vid gruvarbetarbostaden (sommartid) - N 58°48.695'  E 17°04.377'

Etappen går fram i lättgången terräng, men ett område med ungskog och ett större kalhygge gör leden bitvis smal.

Några större sevärdheter utöver vackra skogsområden med ystert skuttande rådjur kan leden inte uppvisa.

På slutet, i höjd med Wreta gård, passeras en gammal gruvarbetarbostad. Wreta gård uppe på höjden är en numera privatägd f d prästgård som skänktes till Svärta kyrka år 1655.

2019-09-11

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem