Alternate Text
Alternate Text

48. Svärta kyrka - Holmsjön, 8 km

Start: N 58°49.055' E 017°04.700'. Parkering vid kyrkan ca 350 m norrut.
Skärmskydd: Masugnsjön - N 58°49.976' E 017°09.150'
Vatten: Kran (sommartid) 20 m till vänster om porten Svärta Kyrka - N 58°49.206'  E 17°04.902'.

På en grusväg kommer du i början av etappen fram till Svärta kyrka från 1200-talet. I denna kyrka höll Nyköpingsprosten, senare biskopen, Jakob Serenius i mars månad 1736 den första konfirmationen i Sverige.

En skogsväg över höjden efter kyrkan leder fram till gamla E4:an. Här ligger huvudbyggnaden till det som en gång var Norshammars bruk - ett av Sörmlands många järnbruk på 1600-talet. Nu Svärta gård. Etappen är härifrån en bergshistorisk raritet. Du går nära Borrvinds kvarn, där man borrade de kanonämnen som göts vid de två hyttor vi kommer att passera på etappen.

Efter omväxlande väg- och skogspromenad når vi den första hyttan, Ullabergs masugn. De mäktiga fördämningarna och resterna av masugnen framträder nu tydligt. Tidigare låg masugnen gömd under avskrädeshögar och tät växtlighet. Är du intresserad av bergshantering kan du göra en kort avstickare till Förola gruva, som faktiskt under 1960-talet levererade malm till Oxelösunds järnverk.

Leden fortsätter på en skogsväg upp till resterna av den äldre hyttan och Masugnsjön där det finns ett skärmskydd. Skärmskyddet ligger på en klippa och har fin utsikt över Masugnsjön. Vid skärmskyddet finns en fin eldstad och även toalett. Efter en kort skogspromenad och genom en vilttunnel under motorvägen når du etappmålet vid Holmsjön.

2020-09-09

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem