Alternate Text
Alternate Text

5. Handen (Rudans gård) - Paradiset, 11,5 km

Start: N 59°09.856' E 018°07.930'. Parkering.
Skärmskydd: Långsjön - N 59°08.638' E 018°02.120' och Trehörningen - N 59°09.018' E 018°02.124' och N 59°09.079' E 018°02.052' 
Vatten: Kran vid Rudan - N 59°09.897' E 018°07.837', pump vid Riddartorp - N 59°08.677' E 018°04.707' och pump vid Paradiset - N 59°09.232' E 018°01.329'

Etappen går genom ett större sammanhängande, myr- och sjörikt gran- och lövskogsområde med talrika tallhedsbevuxna hällmarksområden likt öar i ett skärgårdslandskap.

Namnet Hanveden minner om skogen som platsen för hönsfågelspel.

Höjden över havet ökar något längs leden och kulminerar i Tornberget, 111 m ö h. Man kan nå Tornberget från denna etapp, se anvisning vid Långsjön.

Av djurlivet märks rådjur, älg och hare i skog och på fält, svanar, gäss och dykänder i sjö och ormvråk i skyn. Större hönsfåglar förekommer men hör ej till vanligheten.

Lämpliga rast- och badplatser finns vid Riddartorp, Svartsjön, vid Långsjöns östra och västra strand samt vid Trehörningens norra och östra stränder. Som badplats är Riddartorp och Trehörningens norra strand att föredra.

För övernattning finns även Ugglekojan (öppen) vid östra sidan av sjön Trehörningen, ca 1,5 km från  Paradiset. Utrustad med kamin och två träbritsar. Fri övernattning enstaka dygn. Ingen bokning, "Först till kvarn" gäller. Kojan sköts av Huddinge kommun.
N 59°09.005'  E 018°02.209'

SL-buss 709 till Huddinge station från hållplats Bruket eller Ådran (närmare). Se karta

Rudans naturreservat    Paradisets naturreservat    Paradiset Hanvedens vänner

2020-08-29

 

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem