Alternate Text
Alternate Text

5. Handen (Rudans gård) - Paradiset, 11,5 km

Start: N 59°09.856' E 018°07.930'. Parkering.
Skärmskydd: Långsjön - N 59°08.638' E 018°02.120' och Trehörningen - N 59°09.018' E 018°02.124' och N 59°09.079' E 018°02.052' 
Vatten: Kran vid Rudan - N 59°09.897' E 018°07.837', pump vid Riddartorp - N 59°08.677' E 018°04.707' och pump vid Paradiset - N 59°09.232' E 018°01.329'

Etappen går genom ett större sammanhängande, myr- och sjörikt gran- och lövskogsområde med talrika tallhedsbevuxna hällmarksområden likt öar i ett skärgårdslandskap.

Namnet Hanveden minner om skogen som platsen för hönsfågelspel.

Höjden över havet ökar något längs leden och kulminerar i Tornberget, 111 m ö h. Man kan nå Tornberget från denna etapp, se anvisning vid Långsjön.

Av djurlivet märks rådjur, älg och hare i skog och på fält, svanar, gäss och dykänder i sjö och ormvråk i skyn. Större hönsfåglar förekommer men hör ej till vanligheten.

Lämpliga rast- och badplatser finns vid Riddartorp, Svartsjön, Långsjön samt vid Trehörningens norra och östra stränder. Som badplats är Riddartorp och Trehörningens norra strand att föredra. Även Örans östra strand är en fin rastplats.

En bra tältplats är där Långsjön tangerar Sörmlandsleden.

För övernattning finns även Ugglekojan (öppen) vid östra sidan av sjön Trehörningen, ca 1,5 km från  Paradiset. Utrustad med kamin och två träbritsar. Fri övernattning enstaka dygn. Ingen bokning, "Först till kvarn" gäller. Kojan sköts av Huddinge kommun.
N 59°09.005'  E 018°02.209'

Grupper har möjlighet att boka övernattning vid Paradiset.

Längs etappen finns tre stora p-platser med gratis parkering: Rudan, Riddartorp och Paradiset.

SL-buss 709 till Huddinge station från hållplats Bruket eller Ådran (närmare). Se karta

Rudans naturreservat    Paradisets naturreservat    Paradiset Hanvedens vänner

2021-04-29

 

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem