Alternate Text
Alternate Text

50:1. Frillingmossen, etapp 50 - Sjön Björken, etapp 54 (4 km)

Start: N 58°49.977' E 017°21.072'.
Etappen går genom en hage där kor kan förekomma under sommarhalvåret.

Anslutningsled mellan etapp 50 och etapp 54 vid sjön Björken. Leden går mellan två myrpartier in på Frillingön, ett skogs- och bergsparti som sträcker sig norrut mellan sjöarna Stora och Lilla Frillingen. Skogs- och hällmarken är bevuxen med barrskog av varierande ålder och slutenhet.

Vid Bråfalls såg (etapp 50/51), nära starten på etapp 50:1, finns rastskydd och parkering.

Nynäs naturreservat

2020-05-13

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem