Alternate Text
Alternate Text

50:1. Frillingmossen, etapp 50 - Sjön Björken, etapp 54, 4 km

Start: N 58°49.977' E 017°21.072'. Ingen parkering.

Anslutningsled mellan etapp 50 och etapp 54 vid sjön Björken. Leden går mellan två myrpartier in på Frillingön, ett skogs- och bergsparti som sträcker sig norrut mellan sjöarna Stora och Lilla Frillingen. Skogs- och hällmarken är bevuxen med barrskog av varierande ålder och slutenhet.

Vid Bråfalls såg (etapp 50/51) finns rastskydd och parkering.

Nynäs naturreservat

2018-11-30

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem