Alternate Text
Alternate Text

51. Bråfalls såg - Nynäs slott, 4 km

Start: N 58°49.796' E 017°21.321'. Parkering och rastskydd.

Etappen går genom en hage invid Nynäs ladugård där kor kan förekomma från maj till en bit inpå hösten.

Etappen går till stor del på nord-sydliggande bergsryggar åtskilda av dalsänkor. Hällmark med gles skog gör dessa partier relativt lättgångna. Något jobbigare är att ta sig upp och ner för höjderna.

Via öppna vackra hällmarker passerar du kustvägen Trosa - Nyköping och efter ytterligare hällmarker kommer du ner på ett område med åker och betesmarker.

Efter cirka 3 km kommer du upp på Mummerberget, som är en långsträckt bergsrygg med vacker gammal tallskog. Från berget ser du på andra sidan Rundbosjön en gammal kalkugn där fiskgjusen (Sörmlands landskapsfågel) brukar häcka på toppen. Kalkugnen var i bruk från början av 1900-talet och fram till 1939. Utsikten uppifrån Mummerberget är storslagen, rasta gärna här.

Du följer bergsryggen ner mot Nynäs slott där man sommartid har visningar och servering. Sörmlandsledens informationstavla vid Nynäs slott står något vid sidan av leden på parkeringsplatsen.

Nynäs slott    Nynäs naturreservat

2021-05-25

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem