Alternate Text
Alternate Text

5:3. Hemfosa - Paradiset, 15 km

Start: N 59°04.135' E 017°57.477'. Parkering.
Skärmskydd: Transjön - N 59°04.473' E 017°57.293'

Från Hemfosa pendeltågstation är det ca 1 km vandring på väg i västlig riktning till starten. 
Bussförbindelse finns där leden passerar vägen Sorundavägen vid Sofielund, buss 848 mot Västerhaninge alt Nynäshamn. Framme vid Södertäljevägen (länsväg 257), kan man vika av från leden österut, ca 1,2 km, till Sorundavägens bussförbindelse, buss 848, eller fortsätta vandra, ca 4 km, till Tungelsta pendeltågstation. Södertäljevägen är dock kraftigt trafikerad av tung trafik. 

Etappen börjar med en lättgången stig. Efter ca 450 meter finns en avstickare ner till skärmskyddet vid Transjön. Leden fortsätter genom kuperad skogsterräng fram till de öppna markerna kring Hjälmsättra. Strax därefter passerar man den fågelrika Vädersjön. Öster om Norruddens bebyggelse ligger två fornborgar på några högre berg.

Leden tangerar bebyggt område och  ute på landsvägen vandrar vi på samma väg som den danske kungen Kristian I, när han med sin här år 1471 tågade mot Stockholm.

Vi följer Vedasjön efter att ha passerat fritidsbebyggelsen vid Väländan för att så småningom vika av
från väg 257 upp mot Tornberget och Hanvedens skogsområde.

Vid landsvägen hade Ivar Lo Johansson sitt hem och han har i många böcker berättat om skogarna
kring Tornberget.

Naturen på Tornberget är typisk hällmarksskog med isslipade hällar, lavar och ett rikt fågel- och djurliv. Etappens slut ansluter till etapp 6, som man antingen kan följa västerut mot Lida eller norrut mot Paradiset och etapp 5.

Österby naturreservat   Tornbergets naturreservat

Paradisets naturreservat & Paradiset Hanvedens vänner

2019-03-19

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem