Alternate Text
Alternate Text

54. Karlfors kvarn - Gisekvarn, 8,5 km

Start: N 58°50.787' E 017°22.884'. Parkering.
Skärmskydd: Björken - N 58°51.454' E 017°21.924'
Vatten: Pumpar i Gisekvarns fritidshusområde, Kvannestigen (110 m) - N 58°52.209' E 017°25.129' och Älgörtsstigen(100 m) - N 58°52.414' E 017°24.974'

Du följer först den gamla mjölnarstigen, dvs den stig mjölnaren gick varje dag för att reglera vattentillförseln till kvarnen vid sjön Björkens utlopp. Efter en kilometers vandring passerar du Smedstorp, en torpruin från början av 1900-talet. Strax är du framme vid övernattningsstugorna vid Månbacken (Bokas via Nynäs slott).

Leden fortsätter till sjön Björken som har fint badvatten. Vid stranden kan du se en säregen häll bestående av oregelbundet vittrad urkalksten. Du rundar en udde och kommer till ett skärmskydd. På berget intill finns rastplats med murad eldstad. Vacker utsikt över sjön.

Så följer vandring i omväxlande hällmarksterräng och skog i varierande ålder tills du kommer till Gisesjön där det också går bra att bada. Platsen är tillgänglighetsanpassad och där finns toalett och rastskydd med grillplats.

Du följer sedan Gisesjöns strand till du kommer till "Landfasta Holmen" där leden viker av mot gamla landsvägen till Trosa. Tyvärr måste du sedan gå på landsväg ca 1,5 km för att runda Gisekvarns sommarstugeområde.

Parkering och rastskydd finns vid Karlsfors kvarn.

Nynäs naturreservat

2020-10-06

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem