Alternate Text
Alternate Text

55:1. Sillekrog - Hungaskogen, etapp 55, 17 km

Start: N 58°55.031' E 017°22.180'. Parkering.
Vatten: I höjd med St Hunga - N 58°55.080' E 017°31.305'

Starten och informationstavlan finns i den norra delen av rastplatsen öster om E4. Markerad led finns även från gamla E4:an, hållplats Granlund.

Börja med att titta in i kapellet som ligger på östra sidan av motorvägen och till höger på leden om man kommer på vägen från busshållplatsen.

Leden följer en mycket gammal rikslandsväg i ca 3 km, där du på slutet av den kan se rester av en avrättningsplats (se markering).

Därefter får du njuta av öppna landskap och se några gamla Sörmländska bondgårdar innan du går in i etappens första kuperade skogsparti, där man från en utsiktsplats åter kan se ut över öppna fält och sjön Sillen med utlopp i Trosaån. Från leden är det ca 200 m ner till Sillen och badplatsen.

Snart ser du en grov och gammal gran (gissa åldern). Därefter går leden över gamla E4:an och sedan över Trosaån för att följa den igenom Vagnhärads samhälle. Utefter ån kan man se gamla grunder och rester från en dammbyggnad som försörjde Nygård med elektricitet. Med lite tur kan man få se en häger.

Leden fortsätter utmed ån och kommer fram till en damm med rester av en kvarnbyggnad med en laxtrappa. Leden går sedan under järnvägen på en gångväg som byggdes 1997 efter det bekanta raset då åtta villor gled ner mot ån. Du går sedan ut ur Vagnhärds samhälle och in i ett skogsparti och kommer ut på en lantväg som går genom ett par gårdar. Strax före etappmålet kan du släcka törsten i en mycket gammal kallkälla. Etapptavlan visar dig sedan mot Trosa eller Gisekvarn.

Toalett finns vid åpromenaden i Vagnhärad. Parkering vid Sillekrog och i Vagnhärad.

Från Vagnhärads station kan man följa gamla E4:an västerut i ca 500 meter till leden som passerar över vägen där. 

Kapellet Sillekrog

2019-09-11

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem