Alternate Text
Alternate Text

58. Kasholmen, Mörkö - Skanssundet, 10,5 km

Start: N 58°59.334' E 017°37.423'. Parkering.
Vatten: Kran sommartid vid Skansholmens Affär & Café - N 59°02.943' E 017°41.345'

Leden är lättvandrad till en början över öppna betesmarker och sedan något mer krävande höjdsträckningar och uppstickande kala bergsknallar i en annars mjukt kuperad terräng.

Från Kasholmsberget, med gamla försvarsanläggningar, har man en fin observationsplats av fågelsträck, vår och höst. Efter cirka 500 meter vandrar man över betesmarker och planterade skogsmarker. Ytterligare 2 km längre fram finns ett gravröse på vänster hand.

Nu följer en bergssträckning med fin utsikt över Norafjärden och Ledarön. Längre fram passerar leden vägen som går i Mörkös längdriktning upp på ett berg och vidare på höjder med utsikt över Järnabygden i nordväst, Mörköslätten med Hörningsholms slott uppe på sin klippa och ännu längre norrut Södertälje med sina höghus. I öster och sydost syns bland annat Torö, sydspetsen av Södertörn och vid mycket klar sikt även öppna havet ner mot Landsort. Leden slingrar sig vidare genom skogsmark i olika åldrar och täthet samt efter gärdeskanter. Några torp syns på håll och vid Salsudd finns en badplats.

På norra delen av etappen har mycket skog avverkats och vandraren har möjlighet att studera modernt skogsbruk samt gå över gräsbevuxna, gyllene hyggen, troligen med gott om hyggeshallon de närmaste åren.

Leden fortsätter g fram till Skanssundets färja, där man på vänster hand kan se Hörningsholms slott högt beläget på sin klippa. Slottet uppfördes på 1740-talet på de grundmurar av den gamla medeltidsborgen som brändes ner av ryssarna i juni 1719.

I väntan på transport över sundet med Trafikverkets gula färja kan man studera det rika fågellivet. Strandängarna norr om vägen är botaniskt intressanta och åsryggen på Skansholmen är väl markerad och rik på fornlämningar. På sluttningen utmed vägen nära färjeläget finns en torrbacke med mycket rik torrängsflora. Här växer fältsippa i ovanligt rik mängd tillsammans med den sällsynta grusvivan samt småfingerört, fältmalört, sandnarv och nagelört.

Parkering längs etappen: Kasholmen, Salsudd, Skanssundet.

2021-05-26

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem