Alternate Text
Alternate Text

6. Paradiset - Lida friluftsgård, 12 km

Start: N 59°09.250' E 018°01.374'. Parkering i etappens båda ändar.
Skärmskydd: Paradiset - N 59°09.208' E 018°01.404' och f.d. Kvarnsjön - N 59°09.693' E 017°56.805'
Vatten: Pump vid Paradiset - N 59°09.232' E 018°01.329', källa vid f.d. Kvarnsjön - N 59°09.682'   E 017°56.856' och kran vid Lida - N 59° 09.796' E 017° 52.903'

SL-buss 709 från Huddinge station till hållplats Bruket eller Ådran (närmare). Se karta

På etappen finns leder mot Huddinge, etapp 6:1 och mot Nynäshamn, etapp 5:3. Torpruiner vittnar om den tid då våra skogar var befolkade. Naturen är delvis omväxlande och vegetationsrik. En längre sträcka går på väg.

Acceptabla tältplatser kan man hitta på södra sidan om Kärrsjön. Sjön är dyig och inte badvänlig. Norr om Kärrsjön finns bättre tältplatser, men dessa är ofta upptagna av fiskare. Vid Kärrsjön finns en iordninggjord rastplats med enklare bänkar och en öppen eldstad.

När man kommer fram till den utdikade före detta Kvarnsjön är man inne i ett område med stora geologiska och zoologiska värden. Här finns en iordningställd rastplats med skärmskydd. Strax efter Kvarnsjön finns, norr om leden, en bäck som skurit sig ned i svallissedimenten. Den slingrar sig i en bred ravinbotten och mynnar ut i Bysjön, som är en åsgrop. När inlandsisens smältvattenfloder för flera tusen år sedan formade rullstensåsarna bäddades ofta stora isberg in i grusåsen. När isberget sedan smälte bildades kraterliknande gropar.

Söder om leden i området Pålamalm finns ytterligare ett antal åsgropar, varav en är bland de största i Sverige med ett djup av 31 meter. Efter en vandring utmed Bockån rundar leden sjön Getaren och letar sig före etappmålet upp på en höjd med fin utsikt över nejden och Getaren. Både eldstad och bänkar finns på platsen, som sköts av Lida friluftsgård.

Paradisets naturreservat   Lida naturreservat     Paradiset Hanvedens vänner   Lida friluftsgård

2021-05-05

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem