Alternate Text
Alternate Text

6:1. Huddinge stn - Hökärr, etapp 6, 13 km

Infotavlor: Sörskogen - N 59°13.695' E 017°59.050' och Visättra - N 59°12.837' E 017°57.585'
Vatten: Pump vid Scoutstugan Nytorp - N 59°10.922' E 017°58.375'

Parkering i Huddinge centrum.

Etappen är lättgången på omväxlande väg och i lätt kuperad terräng med många fornborgar. I backen ovanför Mariedalsvägen finns en trefaldighetskälla som dock numera är torrlagd. En sådan rinner alltid mot norr och användes förr som offerplats.

Vid Flemingsbergsviken passerar leden torpet Brodal och där i närheten finns inte mindre än tre fornborgar. Från Brodal går leden västerut, svänger vid Visättra i sydlig riktning upp på en gångväg och in i en kuperad och bergig skogsmark fram till Stenberg, där det tidigare låg ett torp.

Leden följer Lidavägen ca 1,5 km till Kvarnvägen och förbi rester av Gladö kvarn med anor från 1330. Leden lämnar strax vägen och viker av upp i skogen för att lite senare följa Kvarnsjöns strand. Vid Nytorp blir terrängen mer kuperad och vi passerar Kvarnsjöberget, med triangelpunkt 93 möh. Leden går sedan ner och rundar Kärrsjön.

Söder om sjön följer leden en rågång och framme vid röset vid Valtertummaberget svänger leden mot sydväst och korsar en skogsväg för att efter ca 300 m ansluta till etapp 6. Tar du av åt höger kommer du till Lida och åt vänster till Paradiset.

Huddinge motionsspår    Gladö Kvarnsjöns naturreservat

2020-08-02

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem