Alternate Text
Alternate Text

7. Lida friluftsgård - Brotorp, 6,5 km

Start: N 59 ° 09,812 'E 017 ° 52,881'. Parkering.
Skärmskydd: Lida / Getaren - N 59 ° 09,678 'E 017 ° 52,569' and Getaren (via våtmarken) - N 59 ° 09,388 'E 017 ° 52,067'
Vatten: Kran vid Lida - N 59° 09.796' E 017° 52.903'
Kommunikationer:
Till Lida: Från Tullinge station, 721, 721X
Till Brotorp: Från Tumba station till hållplats Bergudden, 716, 717, 727, 729
Sevärdheter: Leden passerar i Vårsta dödisgropen Trollsjön, som är ett fenomen från senaste istiden. Trollsjön är näst intill ett slutet ekologiskt system med en säregen och utmärkande biotoptyp. Informationstavla finns vid sjön.

Det här är en lättgången etapp som runt Lida friluftsgård genomkorsas av många andra leder. Var därför uppmärksam och följ Sörmlandsledens S-märkta pilar.

Efter en dryg kilometer kommer leden fram till ett ledskäl. Etapp 62 ansluter här, lite längre fram ansluter en genare väg från etapp 62. OBS! Etapp 7 viker där av till höger.

Fortsätter man framåt hela leden, kommer man tillbaka till den här punkten om cirka en månad. Många har avverkat hela leden, men då oftast successivt i kortare etapper. De som har gjort det har verkligen lärt känna landskapet Sörmland.

Man kan stanna till vid flera inbjudande rastplatser.

I Vårsta finns provianteringsmöjligheter och vid etappmålet intill väg 226 finns busshållplatser. Cirka 500 meter västerut intill leden ligger Brosjön med sitt välordnade bad.

Lida friluftsgård    Lida naturreservat

2020-08-29

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem