Alternate Text
Alternate Text

8. Brotorp - Östertälje , 13 km

Start: N 59°10.341' E 017°47.933'. Parkering vid Brosjöbadet cirka 400 meter in på etappen.

SL-buss till hållplats Bergudden (Botkyrka), därefter cirka 100 meter söderut på väg 226 (Dalvägen) till etappstarten.

Fina rastplatser i början av etappen finns vid Brosjön samt i Vinterskogens naturreservat.

Etappen är lättgången med inslag av några brantare stigningar och börjar med en backe ner till Brosjöbadet. Från badplatsen går leden västerut mot Malmsjödal, med bostadsområdet Vårsta på den ena sidan och ett levande jordbruk på den andra. Från Malmsjödal går leden över väg 225 och i en lång allé förbi Malmsjö gård.
Efter en dryg kilometer på väg viker leden in i skogen och därefter längs diken på åkermark och sedan över den lilla grusvägen till Tyttinge. Fortsättningen går genom ett skogsparti och korsar ännu ett par mindre grusvägar och sedan ner till Nynäshamnsvägen, väg 225, vid Tysslinge. Här finns SL-busshållplats, Katarinagården.
Efter att ha korsat den intensivt trafikerade Nynäshamnsvägen  följer du en mindre asfalterad väg förbi en golfbana och bilskroten i Skarlunda. Efter cirka 2 km, vid sjön Uttrans sydligaste spets, viker leden av söderut, passerar ett litet skogsområde för att ytterligare en gång korsa väg 225. Den här gången under vägen.
När du åter är inne i skogen kan du antingen välja en tämligen "plan genväg" (orange markering) eller gå upp på en liten höjd (orange/blå markering), där det finns ett gravröse från bronsåldern och här är det lagom för rast.
När du kommit ner från utsiktsplatsen följer leden kanten av en åker med Astras Gärtunaanläggning på höger sida. Inne i skogen igen går leden längs stigar, små vägar och bitvis på ett elljusspår, förbi Igelsta kraftvärmeverk med de höga skorstenarna, för att komma fram till etappmålet vid Östertälje idrottsplats och skola.

Från etappmålet är det cirka 700 meter till Östertälje station (Sörmlandsledens etapp 9 leder till stationen). Därifrån går SL:s pendeltåg och bussar.

Parkering finns på grusplan cirka 150 meter söder om den plats där etapperna 8 och 9 möts.

Vinterskogens naturreservat

2021-05-05

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem