Brannäs våtmark, ca 2,4 + 2,4 km (Fram och åter)
Start: Parkering vid Våtmarken. GPS: N 58°41.419' E 017°07.158'
Kör mot Vivestabadet, därefter mot Brannäs och Våtmark.

Våtmarken är ett stort kvävereningsområde som har ett rikt fågel- och djurliv. Vid parkeringen finns en informationstavla med karta. Ut till höger från parkeringen löper en mindre väg som är framkomlig med rullstol. En gräsremsa i mitten på vägen kan störa lite, men borde inte hindra framkomligheten. Fram och åter till den plats där det renade vattnet rinner ut i havet. Där finns fågeltorn, grillplats och informationsskyltar.

2020-06-09

Vid utloppet i havet

Vid utloppet i havet