Del av etapp 45:1, 9 km (Slingan är gemensam med etapp 45:1 Linudden-Strandstugeviken.)
Lämplig startpunkt för slingan är parkeringen vid Linuddens naturreservat/Örstig.
GPS WGS 84: N 58°43.817'   E 017°05.412'

Linuddens naturreservat har en mycket artrik vårflora. Trädskiktet består av asp, björk, lind och mängder av hassel. Ett område är täckt av strutbräken, en ormbunke, som kan bli två meter hög. Det är kalkrik jordmån, som påverkar floran gynnsamt. Förutom de vanligaste vårblommorna finns här bland annat desmeknopp, liten nunneört, vätteros, underviol och trolldruva.

Börja med att gå igenom reservatet. Leden fortsätter sedan fram till Linuddens sommarstugeområde där stugorna byggdes på 1930- och 1940-talen. En kort avstickare på vägen upp mellan husen upp på ett berg med fin utsikt över vattnet kan rekommenderas.
Från Linudden går slingan ut på en körväg och är gemensam med etapp 45:1 fram till Strandstugeviken.
Leden viker av mot Dödhällen med fin utsikt över fjärden och med bra rastmöjligheter om du går via grinden ut i hagen.

Stigen fortsätter utmed en inhägnad genom skogen fram till Salstensviken. Den stora stenen ute i viken syns om man går ut en bit på bryggan. Stigen går därefter runt Näsudden cirka 50 meter nedanför skansarna som uppfördes på 1600- och 1700-talen för att försvara inseglingsrännan till Nyköping. På informationstavlorna kan du läsa om hur det såg ut på den tiden. På udden finns ett par rastplatser med fin utsikt över Örsbaken.

Stigen går vidare förbi Örstigsnäs sommarstugeområde och till sandstränder med badmöjligheter och Strandstuvikens camping. Via en handikappanpassad ramp går leden in i Strandstuvikens naturreservat, vilket är en av Sörmlands artrikaste fågellokaler där man genom åren observerat fler än 260 arter. Området består av ett par smala utskjutande uddar samt två grunda havsvikar, Strandstugeviken och Snäckviken. Strandängarna är goda rast- och häckningsplatser för vadare och sjöfåglar. Här har fågelföreningen Tärnan sedan 1983 sin fältstation.

Längs en handikappanspassad ramp finns ett nybyggt fågeltorn, invigt i april 2019.

Därefter viker leden av från vattnet och det återstår cirka 2,5 km vandring på slingan. Först på en mindre väg med skog och öppna fält, därefter en större väg förbi de nybyggda villorna vid Örstig och fram till Linuddens parkering.

Parkeringsplatser längs rundslingan: Linuddens naturreservat (efter ridskolan). Örstigsnäs badplats. Strandstuvikens badplats. Fågeltornets parkering (kör höger Syltbäcksvägen).

Linuddens naturreservat    Strandstuvikens naturreservat

2021-05-24

Linuddens naturreservat

Linuddens naturreservat

Fågeltorn vid Strandstuviken

Fågeltorn vid Strandstuviken