Del av etapp 36:2 och 36:3, ca 5,5 km
Start vid Fada. GPS: N 58°43.720'   E 016°50.493'
Fada kvarn är lämplig som start- och målplats. Där finns parkering för 5-6 bilar.

Fadarundan är en slinga som till största delen består av delar av etapperna 36:2 och 36:3. Slingan går i en mycket omväxlande terräng och bortsett från ett par stigningar är den lättgången.

Från Fada kvarn går slingan via ett par vackra bäckraviner med ymnig växlighet och snart börjar stigningen uppför Jätteberget, 72,5 m ö h, som nås om man fortsätter högre upp på etapp 36:3. Under andra världskriget fanns här en luftbevakningsstation.

Men här, vid skiljet och gästbokspulpeten, fortsätter slingan rakt fram. Efter ca 2 km går slingan över landsvägen och därefter fram till Fadabäcken och stigningen mot Fadadammen, där det är fint att rasta.

Kan kombineras med slingan Gälhyttedammen-Överdammen vilket blir totalt ca 16 km.

2020-12-28

Fadarundan

Fadarundan