Del av etapp 36:2 och 36:3, cirka 5,5 km
Start vid Fada. GPS: N 58°43.720'   E 016°50.493'
Fada kvarn är lämplig som start- och målplats. Där finns parkering för några bilar.
Alternativ parkering någon kilometer längre fram (från kvarnen sett), grusplan på vänster sida. Denna ligger i direkt anslutning till rundslingan.

Fadarundan är en slinga som till största delen består av delar av etapperna 36:2 och 36:3. Slingan går i en mycket omväxlande terräng och bortsett från ett par stigningar är den lättgången.

Från Fada kvarn, som en gång hade Sörmlands högsta vattenfall, går slingan via ett par vackra bäckraviner med ymnig växlighet och snart börjar stigningen uppför Jätteberget, 72,5 m ö h, som nås om man fortsätter högre upp på etapp 36:3. Under andra världskriget fanns här en luftbevakningsstation. Trevligt ställe att rasta på.

Men här, vid skiljet och gästbokspulpeten, fortsätter slingan rakt fram. Efter cirka 2 km går slingan över landsvägen och därefter fram till Fadabäcken och stigningen mot Fadadammen, där det är fint att rasta. Ett tält får plats.

Kan kombineras med slingan Gälhyttedammen-Överdammen vilket blir totalt cirka 16 km.

2021-05-21

Fadarundan

Fadarundan