Del av etapp 34 + skogsväg, ca 6 km
Från Jönåker väster om Nyköping, kör mot "Arkösund" i ca 13 km, ta därefter av till höger mot "Vrångsjö 5". Parkering GPS: N 58°41.188'  E 016°34.815'

Fjällmossen är ett av Mellansveriges största myrkomplex. Totalt upptar våtmarken ca 480 ha, varav nära hälften faller inom Södermanlands län. Myrens södra del ligger i Östergötlands län.

En lättgången slinga som rundar den sydöstra delen av Fjällmossens naturreservat. Norrut (motsols) mot Lilla Göljen finns ett skärmskydd efter ca 2 km. Fortsätt den väl trampade och spångade stigen över mossen fram till en skogsväg. Gå till vänster och följ vägen tillbaka till parkeringen.

OBS! Den som vill vandra slingan ska vara noga med att följa Sörmlandsledens  markeringar. Övriga stigar är anlagda av Länsstyrelsen Östergötland.

Karta   (Skala 1:15000, välj A4 liggande vid utskrift) Röd heldragen linje = Sörmlandsleden Blå prickad linje = Lst Östergötlands stigar med snarlik färgmarkering.

Fjällmossens naturreservat

2020-07-25