Delvis på etapp 28, 5 eller 11,5 km    Kartskiss
Start vid Askersund. GPS: N 58°54.011'   E 016°18.410'

Två lättgångna vandringsslingor med uppskyltade sevärdheter vid Askersunds gård SO om Katrineholm

En vandring för dig som uppskattar minnen från en svunnen bondekultur samt sevärdheter i form av riktig urskog, stora vulkanitblock, rullstensås m m. Du erbjuds en skön vandring med möjligheter till övernattning i skärmskydd vackert beläget vid en sjö.

Du når utgångspunkten för slingorna från Katrineholm via riksväg 52 mot Nyköping. Efter cirka 4 km tar du av mot Forssjö. Fortsätt mot Strångsjö. Cirka 3 km efter Forssjö tar du till vänster mot Askersund, passerar Fräkenstugorna och nedlagda Lissnäs kalkbruk. Grusvägen fortsätter till det s k Staksundskorset före Askersunds gård. Här startar slingorna.

Vid startplatsen finns resterna av en uppbyggd kolmila och kolarkoja med beskrivning samt en tjärdal i genomskärning. Trätjära var Sveriges viktigaste exportprodukt på 1600-1800-talen. I närheten finns också en lingrop. Vid Hönstorpasjön finns skärmskydd med grillplats. Längs den korta slingan finns flera kolningsplatser, en gammal skärning genom ett berg, lingropar, kalkstensbrott och en urskog. Norr om urskogen finns ett gränsröse från 1600-talet. Det står på gränsen mellan Björkviks och Stora Malms socknar.

Den längre slingan går förbi en kallkälla nedanför en vacker grusås, vidare fram till de s k Lisstorpsblocken, några jättelika stenar, som bildades i samband med ett vulkanutbrott i Strångsjöområdet för cirka 1900 miljoner år sedan!

Slingan går förbi sjön Viggarens strand. Där ligger en fin rastplats.

Nära Lisstorp kommer vi fram till en blomsteräng. Strax efter ängen ligger en gammal bysmedja och lite längre fram finns en raserad kalkugn från 1700-talets början. I kraftledningsgatan som följer finner man en enorm blomsterprakt under våren.

Efter vandringen förbi f d gården Bygdslättens 37 tunnland igenplanterad åkermark ansluter vi så till den korta slingan strax före urskogen.

Den djur- och växtintresserade kan få sitt lystmäte utmed slingorna.

2019-09-10

Lingrop

Lingrop