Start: G:a Oxelösund - N 58°39.706' E 017°07.772'. Parkering.
Skärmskydd: Furön - N 58°39.285'   E 017°08.324'

Furön nås med båt från G:a Oxelösund  som är en historisk plats med anor från 1200-talet. Här finns bygdegården som har varit gästgiveri och krog sedan 1600-talet. Besök även Skärgårdsmuseet och Mästerlotsen.

Genom landhöjning har öarna Furön, Hönsholmen, Korsholmen och Bjurshalsen bundits samman. Öarna finns beskrivna i dokument från 1400-talet och deras historia berättar om fiske och tullverksamhet, men även om skärgårdsbönder som odlat mark och hållit djur.

Eftersom leden inte är någon rundslinga får Du själv välja att gå till höger eller vänster. Väljer Du att gå till höger kommer Du upp i odlingslandskapet som omgärdas av ca 700 m stenmurar.

Leden fortsätter sedan ut till en grillplats med vacker utsikt över farleden in till Oxelösund, eller till jättegrytor som formats när inlandsisen drog sig tillbaka.

Återvänd sedan tillbaka på Bjurshalsen och över den gamla stenbron till Korsholmen, där står de hamlade lindarna som är 300 år gamla.

Leden går sedan via Hönsholmen över till Furön, som har en helt annan karaktär med berg och dalgångar. Där finns också en ca 300 år gammal hällemarksskog.

Vid ledens nästa vändpunkt finns ett skärmskydd med eldstad, fint placerad vid vattnet. Här går det utmärkt att bada.

Leden är lättgången och i längden 4 km ingår de förgreningar man måste gå två gånger för att besöka alla platser. 

Roddbåt att hyra till Furön   Oxelösund

2019-09-10

Stenmur

Stenmur

Utsikt

Utsikt