Etapp 36:2, ca 6,5 km
Delvis genom Pilthyttedammens  naturreservat

Starta vid Gälkhyttedammen
GPS: N 58°41.532'  E 016°48.650'. Där det finns möjlighet att parkera.

Slingan får anses som relativt lättgången. Väljer man att gå medsols är det ca 4 km till skärmskyddet vid Överdammen. Vid ledskiljet efter ca 2 km fortsätter slingan till höger. Strax därefter nås Pilthyttans naturreservat med Pilthyttedammen och Överdammen. Vid dammluckorna syns hur vattnet från Överdammen slussas ned i den lägre Pilthyttedammen. Dammarna härrör från 1400-1500-talet då de anlades i samband med järnhanteringen i området. Denna verksamhet upphörde omkring år 1600. Efter järnhanteringsepoken har dammarna använts för att reglera vattenförsörjningen av andra skäl, bl a i samband med myrslåtter.

I reservatet gäller särskilda bestämmelser. Man får t ex inte elda på andra ställen än i den iordningställda eldplatsen vid skärmskyddet, där det även finns toalett. Man får inte tälta, röra levande eller döda träd och buskar eller plocka växter. Bär och svamp däremot får du plocka.
Skärmskyddet ligger fint på en liten udde i Överdammen.

Den fortsatta vandringen tillbaka mot Gälkhyttan går upp på ett bergigt parti med utsikt över Överdammen och därefter på en gammal järnvägsbank för att avslutas med några hundra meters vandring på väg.

Kan kombineras med Fadarundan vilket blir totalt ca 16 km.

Pilthyttedammens naturreservat

2020-12-28