Del av etapp 37:2 samt väg, ca 2,5 km. Koppartorp
Start i Koppartorp. GPS: N 58°38.703' E 016°53.995'

Gruvslingan är en ca 2,5 km ganska lätt vandring där man kan se och förstå en del av livsvillkoren i Tuna bergslag. Slingans sträckning sammanfaller till största delen med etapp 37:2.

Man kan börja med att gå en kort bit på etapp 42 till Storgruvan och studera skyltarna där! Inte minst intressanta är ritningarna. som visar de vidsträckta gruvgångarna och formliga salarna som finns där djupt under marken. Gå sedan tillbaka till starten. Då passerar man Konstvaktarstugan. Där bodde den som ansvarade för att anordningarna för att hålla undan vatten fungerade dygnet runt. Detta skedde med hjälp av en stånggång fram till forsen i Tomtabäcken. Dit kommer man via etapp 37:2 utefter grusvägen förbi Klockargården. begravningsplatsen och tvärs över åkern. Där finns huset med vattenhjulet som drev stängerna kvar. Där finns också rester av murar som har samband med utvinningen av kobolt, som var en biprodukt vid kopparbrytningen.

Följ sedan den lite trolska stigen längs bäcken. Slingan leder så småningom tillbaka till stora vägen. Man går uppför en backe tvärs över vägen, tar till vänster på en smal stig och finner strax en stor och spännande så kallad skärpning där det brutits malm. PÅ den fortsatta vandringen upp genom skogen syns ytterligare ett tiotal mindre hål efter kopparbrytning.

I slutet av skogsvandringen är man vid den verkligt gamla bergshanteringen. Där finns hällristningar från bronsåldern. Ett antal bilder har huggits in i en berghäll som på den tiden låg vid strandkanten av havet.
Härifrån tar man grusvägen tillbaka till byn. DÅ syns Storgruvan ur ett nytt och mer dramatiskt perspektiv.

Man kan också gå hundra meter extra på etapp 37:2 från hällristningarna uppför den branta sluttningen på andra sidan vägen. Högst upp finns ett så kalla stoll - en sprängd gång för malmbrytning rakt in i bergssidan.

2021-04-18

Kabbelgruvan

Kabbelgruvan