Del av etapp 41 och 42, ca 3 km. Koppartorp
Start i Koppartorp.  GPS: N 58°38.703'   E 016°53.995'

Eftersom Kummelberget är fågelskyddsområde från 1 februari till 15 augisti har en slinga lagts runt berget. Slingan följer delvis den ordinarie Sörmlandsleden (etapp 41 och 42) och har blåmålade markeringar och pilar.
Om man går slingan medsols från busshållplatsen vid Tunabergs kyrka kommer man först genom Tunabergs hembygdsgård med många gamla byggnader, gruvhål och andra sevärdheter från tiden då Koppartorp var en livlig gruvbygd. Vidare upp på ett litet vackert bergsområde, korsar en liten skogsväg (f d landsväg) och kommer efter ett par hundra meter förbi några hästhagar. Har man ögonen med sig kan man se ett par gamla "gränsmarkeringar" av fyrkantiga stenar. Slingan går sedan på Kummelbergets norrsluttning med utsikt över hagarna.
Efter en stund kommer vi till en liten skyddad plats mitt i skogen, en berghäll omgiven av täta granar, dags att sitta ner och lyssna på fåglarna innan man fortsätter fram till en bäck som nästan alltid porlar eller brusar ordentligt (dock ej drickbart vatten).
Nu är vi snart framme vid slutet av Kummelberget och svänger av åt höger upp för en stig mellan Kummelberget och Simonberget - viker av åt vänster ner till en rastplats för bergsklättrare.

I vänstersvängen finns möjlighet att vika av till vänster in på slingan som går upp på Simonberget. Därifrån är det en vidunderlig utsikt över bygden.

Efter rastplatsen svänger slingan ner mot prästgården och vidare fram till kyrkan, församlingshemmet och utgångspunkten (busshållplatsen).

Slingan kan kombineras med Bergsturen Simonberget

2021-01-02

Tunabergs kyrka

Tunabergs kyrka