Del av etapp 53, 51, 50:1, 54 och knappt 2 km mindre grusväg som inte tillhör leden, 10 km   
Karta

Lämplig startplats är Karlfors kvarn intill kustvägen 219.
GPS: N 58°50.787'   E 017°22.884'
Där finns parkering, rastplats och en gammal tvättstuga som fungerar som raststuga. Buss 554 Nyköping - Trosa/Vagnhärad. Hållplatsen Månbacken ligger alldeles intill.

Slingan beskrivs medsols och startar från parkeringen med den branta stigningen på etapp 53, som går mot Sandviks badplats. Därefter går leden över glest bevuxna och lättvandrade berghällar. Efter en knapp kilometer korsar leden väg 219 och strax därefter går den över Nyckelby gravfält, troligen från 600-talet. Där finns 8 gravhögar en antal stensättningar.

Sedan går leden ut på Sandviksvägen. "Vår" slinga viker av till höger på grusvägen mot Fräkentorp. Efter ca 600 m går slingan in på den högra vägen (vid en inhägnad), som efter en kort bit korsar väg 219 och fortsätter mot Bråfalls såg. Sågen är en gammal vattensåg där inventarierna är renoverade. Sågen lades ner på 1940-talet.

Vid rastskyddet (med eldstad) går slingan in till höger på etapp 50. Efter några hundra meter kommer ett skilje där vi tar till höger in på etapp 50:1, som går mellan myrmarker fram till sjön Stora Frillingen. Därifrån är det några kilometers vandring genom skogen till ett nytt skilje framme vid etapp 54. Vi går till vänster ner mot sjön Björken. Vid sjöstranden finns en säregen häll av urkalksten med en mängd vittrade skålgropar. Leden fortsätter utmed sjöstranden fram till ett skärmskydd som ligger i anslutning till en fin udde med eldplats och fina badklippor.

Från udden fortsätter leden utmed vattnet fram till en fördämning i Kvarnbäcken. Innan dämningen, ta till höger på den blåmarkerade stigen fram  till Månbacksstugorna och etapp 54. Där finns en fin grillplats. Fortsätt sedan etapp 54 på vägen som går från/till stugorna.

Efter ett kort stycke på etapp 54 ligger torpruinen Smedstorp från början av 1900-talet. Leden fortsätter ner genom skogen och svänger sedan höger och in i skogen utmed Kvarndammen till Karlfors kvarn. Kvarnen byggdes 1829 och tillhörde Nynäs gods. Kvarnen var i drift till 1954.

2019-09-10

Kalkstenshäll

Kalkstenshäll

Sjön Björken

Sjön Björken