Brannäs våtmark, ca 5 km
Start: Parkering vid Våtmarken. GPS: N 58°41.419'  E 017°07.158'
Kör mot Vivestabadet, därefter mot Brannäs och Våtmark.
Anslutning från kyrkogården, N 58°40.741'  E 017°05.514', 3 km

Våtmarken är ett stort kvävereningsområde som har ett rikt fågel- och djurliv. Vid parkeringen finns en informationstavla med karta och sevärt längs den ca 5 km långa och lättgångna slingan där du passerar den plats där det renade vattnet rinner ut i havet. Där finns fågeltorn, grillplats, informationsskyltar och fina möjligheter till klippbad. Från Oxelösunds kyrkogård finns en ca 3 km lång anslutningsled

Femöre runt, ca 6 km
Start: Parkeringen NV Femöre. GPS N 58°39.609'  E 017°05.280'

På Femöre finns en ca 6 km lång rundslinga. Motsols från parkeringen vid nordvästra Femöre (Fiskehamnsvägen) går leden in på en stig genom blandskog och därefter i ett kuperat skogsområde med stora ekar. Fortsättningen går genom skogsplanterad gammal åkermark och efter att ha passerat västra Femöres parkering närmar sig leden havet och ett område med vindpinade tallar. Vid havet finns en alternativ led ut mot klipporna. Välj en av alla fina klippor för att rasta eller kanske bada om årstiden tillåter.

Leden går sedan genom fina skogsmarker fram till södra Femöres parkering. Från parkeringen kan man välja att gå grusvägen söderut till Femörehuvud och slingan där (se nedan) eller forsätta mot småbåtshamnen i Österviken och Oxelösunds fiskehamn. Härifrån och i fortsättningen är underlaget asfalt.

Som avslutning går leden på Motorbåtsvägen med Badhusvikens båthamn nedanför. En sista sväng går ut på Fiskehamnsvägen åter till parkeringen.

Femörehuvud, ca 2 km
Start: Parkeringen Södra Femöre
GPS: N 58°39.207'  E 017°06.476'

På Femörehuvud finns en ca 2 km lång rundslinga med fin utsikt mot havet och farlederna till Oxelösund och Norrköping. Ett mycket vackert utflyktsmål som du inte bör missa. Platsen har sin tjusning i alla väder och årstider. Längs slingan kan du se Femörefortets samtliga fasta anläggningar, bl.a. tre kanontorn. Femörefortet var ett topphemligt fort i berget byggt 1963 och använt till 1998. Fortet är numera museum.
En avstickare ut till den gamla fyrplatsen på Femörehuvud hör till.

Besökskartor där Sörmlandsleden är inritad finns att hämta på Oxelösunds turistbyrå (Koordinaten).

Oxelösund   Femörefortet   Femöre naturreservat

2020-07-31

Våtmarken

Våtmarken

Femöre

Femöre

Femörehuvud

Femörehuvud